BHP Piotrkowski

O nas

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. Jesteśmy firmą zajmującą się szeroko pojętym bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym. W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiamy serdecznie!

Dane firmowe

Adres:
ul. Antoniego Depczyńskiego 2
87-140 Chełmża

Tel.: 796 517 007
E-mail: bhp.piotrkowski@gmail.com
NIP: 8791027613

Adres korespondencyjny

Adres:
BHP Piotrkowski
ul. Antoniego Depczyńskiego 2-4
87-140 Chełmża

Usługi

Oferujemy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a w szczególności:

- szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup pracowników;

- szkolenia bhp dla pracodawców i osób kierujacych pracownikami;

- przeprowadzanie postępowań powypadkowych;

- ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy;

- sporządzanie instrukcji BHP;

- ocena stanu BHP;

- audyty;

- szkolenia z ochrony przeciwpożarowej

- sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

 

 

 

Kontaktując się ze mną wysyłając do mnie wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji z Tobą, jest to tzw. działanie wyraźnie potwierdzające.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Wiesław Piotrkowski  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BHP Wiesław Piotrkowski.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Antoniego Depczyńskiego 2, 87 - 140 Chełmża, e-mail: bhp.piotrkowski@gmail.com lub telefonicznie 796517007.
1.Wskazanie szczegółowego celu i podstawy prawnej przetwarzania jest uzależnione od przyczyny kontaktu z administratorem i tak:
•    Twoje dane kontaktowe – adres e-mail - przetwarzane będą na podstawie zgody w celu przyjęcia 
korespondencji, jej  analizy oraz ewentualnie udzielenia odpowiedzi, tj. art. 6 ust. 1 lit a)  
RODO.
•    W przypadku gdy treść Twojej wiadomości będzie zawierała informacje, które spowodują konieczność podjęcia przez administratora przetwarzania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa np.  udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, wtedy przetwarzanie będzie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte i tak:
•    w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż 2 lata od ostatniego kontaktu drogą elektroniczną z administratorem,
•    gdy treść Twojej wiadomości była podstawą do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych o zakresie, sposobie i zasadach przetwarzania tych danych zostaniesz poinformowany odrębnie.
4.    Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam ograniczeń, przysługuje Ci:
•    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
•    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
•    prawo do usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
•    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
•    cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie gdzie wyraziłeś na to zgodę tj. adres, e-mail, telefon lub adres korespondencyjny. Jednak do udzielenia odpowiedzi na Twoją korespondencje podanie ich jest niezbędne.
      Podanie danych osobowych jest konieczne w przypadku, gdy przetwarzanie będzie dotyczyło przetwarzania danych związanego z realizacją przepisów prawa przez administratora, w tym także udzielania odpowiedzi w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, podanie danych w tym przypadku jest obowiązkowe, jeśli nie podasz swoich danych lub będą one błędne, administrator nie będzie mógł spełnić obowiązków wynikających z przepisów prawa.
6.    W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7.    Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
8.  Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Formularz kontaktowy

 _____  _____ __  __  ___ 
 | __ \ |_  _| \ \ / / / _ \ 
 | |__) |  | |  \ V / | (_) |
 | ___/  | |   > <  > _ < 
 | |    _| |_  / . \ | (_) |
 |_|   |_____| /_/ \_\ \___/